မြန္ရိုးရာအစားအစာခ်က္ျပဳတ္နည္း – Mon Traditional Cuisine

Views: 1243

မြန္ရိုးရာအစားအစာခ်က္ျပဳတ္နည္း – Mon Traditional Cuisine

မြန္ရိုးရာအစားအစာ(၃)မ်ိဳးကို မြန္စားဖိုမွဴးၾကီးကိုယ္တိုင္ ခ်က္ျပဳတ္ျပထားတာပါ။
POE မြန္ရိုးရာစားေသာက္ဆိုင္ရဲ႕စိတ္ိဝင္စားဖြယ္ရာ အခင္းအက်င္းေတြကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ရမွာပါ။

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *