နည္းပညာေခတ္ထဲက ျမန္မာ႔ပန္းပဲ

Views: 1116

နည္းပညာေခတ္ထဲမွာ ျမန္မာ့ပန္းပဲလုပ္ငန္းဟာ အလုပ္အကိုင္နည္းပါးလာေပမယ့္ တရုတ္ႏုိင္ငံက ၀င္လာတဲ့ သံထည္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြထက္စာရင္ အရည္အေသြးပိုင္းအရ ပိုျပီးေကာင္းမြန္ ခိုင္မာတယ္လို႔ ပန္းပဲလုပ္ငန္းကိုလက္ရိွလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ပန္းပဲဆရာဦးထြန္းလြင္ကဆိုပါတယ္

တရုတ္ႏုိင္ငံက သံထည္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြအမ်ားအျပား၀င္ေရာက္ေနတာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွားပါးမွဳၾကံဳေတြ႕ရေပမယ့္ အိမ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မွဳကေတာ့ လက္ရိွအေျခအေနအထိဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္

ျမန္မာ့ပန္းပဲလုပ္ငန္းကို ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ေက်ာ္ၾကာလုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီးတဲ့သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ သံထည္ရဲ့အရည္အေသြးပိုင္းအရ တရုတ္လုပ္သံထည္ေတြနဲ႔ ခိုင္မာမွဳမွာ ယွဥ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ၎က အခို္င္အမာေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *