စင္ကာပူမွာျပမယ့္ IC Show ပြဲ

Views: 1346

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကေန ယခုအထိ စင္ကာပူမွာ IC Show ပြဲေတြ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္လာခဲ့တဲ့ ရဲရင့္ကုန္စည္ပိုေဆာင္ေရး က အခုႏွစ္မွာေရာ ဘယ္လိုေတြ စီစဥ္ထားလဲဆိုတာ ေျပာျပထားပါတယ္။

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *