ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ရွမ္းေတာင္ျမင့္ေကာ္ဖီ (Genius Shan Highlands Coffee)

Views: 697

ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္ စစ္စစ္ ျဖစ္တဲ့ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ေကာ္ဖီ မိတ္ဆက္ပြဲ ကို ပင္နီဆူလာပလာဇာက ျမနႏၵာဆိုင္မွာ ၆.၄.၂၀၁၉ ညေန ၆ နာရီက ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ရွမ္းေတာင္ျမင့္ေကာ္ဖီ ရဲ႔ တည္ေထာင္သူ ဦးေငြထြန္းက အျပည့္အစံုကို ေျပာျပေပးထားပါတယ္။

Genius Shan Highlands Coffee (Myanmar) introduced in Singapore last Apirl 6 (2019), at the Mya Nandar Myanmar Restaurant from Penisula Plaza. The Founder of Genius Coffee, U Ngwe Tun explained completely about his Genius.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *