Bullet Time Shot

Views: 747

Bullet Time Shot လို႔ လူသိမ်ားတဲ့ ရိုက္ခ်က္အေၾကာင္း youtube မွာ ေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ ဓါတ္ပံု နဲ႔ ဗြီဒီယို ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ရိုက္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဗြီဒီယို ကင္မရာ ႏွစ္လံုး နဲ႕ ဓါတ္ပံု ကင္မရာ အလံုး ၅၀ (မိမိ အသံုးျပဳပံုေပၚမွာ မူတည္ျပီး အေရအတြက္ ကြဲျပားနိဳင္ပါတယ္) ေပါင္းစပ္ျပီး ပထမ ဗြီဒီယိုကင္မရာက စရိုက္ျပီးတဲ့ ဗြီဒီယို၊ ေနာက္ ဆက္တိုက္ ရိုက္ထားတဲ့ ဓါတ္ပံုကင္မရာေတြက ရတဲ့ ရုပ္ေသ frame ေတြနဲ႕ ေနာက္ဆံုးကရိုက္တဲ့ ဗြီဒီယို ကင္မရာက ရိုက္တဲ့ ဗြီဒီယို စသည္တို႔ ကို ဆက္လိုက္တဲ့ အခါ အလည္က လုပ္ရွားမႈ တစ္ခုသည္ ရပ္တန္႔သြားသလိုမ်ိဳး ျဖစ္သြားတဲ့ ရိုက္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ေလ့လာနိဳင္ပါသည္။