လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႔ေလ့လာမႈသင္တန္းေတြေပးပို႔ေနတဲ့ AKI သင္တန္းေက်ာင္း

Views: 961

ျမန္မာႏိုင္ငံက လူငယ္ေတြအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Engineering ပညာရပ္ေတြကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေနတဲ့ AKI Engineering & Training သင္တန္းေက်ာင္းဆင္းပြဲကို လိႈင္တကၠသိုလ္၀င္းထဲက ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း မွာျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။

ဒီသင္တန္းဆင္းပြဲမွာ Engineering ပညာနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ေမဂ်ာ ၅ ခုက ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြကို သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ေပးအပ္ခဲ့ျပီး သင္တန္းကာလ လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕ သင္ၾကားမႈပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး AKI သင္တန္းေက်ာင္းဦးေဆာင္သူ ဦးေအးမင္းမင္း နဲ႔ February Engineering Group က ဦးကိုကိုေမာင္တို႔က ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *