စကၤာပူတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၾကိဳတင္မဲေပးၾက

Views: 727

စကၤာပူနိဳင္င ျမန္မာသံရံုးတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၾကိဳတင္မဲေပးျခင္းကို ယေန႔ ၁၃.၉.၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ပံုစံ (၁၅) တင္သူေပါင္း (၁၈)ဦး ရွိခဲ့ျပီး အားလံုးမဲေပးခြင့္ရၾကပါတယ္။ ၁ ဦးမွာ ျမန္မာနိဳင္ငံသို႔ ျပန္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ (၁၇) ဦးသာ မဲေပးၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သမၼၾကီး ဦးဝင္းျမင့္ ေနရာ လွစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမျဖစ္ေသာ တာေမြျမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကို အမ်ားဆံုး လာေရာက္မဲေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ပံုစံ (၁၅) မတင္ပဲ သံရံုးသို႔ မဲေပးရန္ ေရာက္လာသူမ်ား ရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း မဲေပးခြင့္ မရပဲ ျပန္သြားၾကရပါတယ္။ ပံုစံ (၁၅) တင္ရန္ သံရံုး website စာမ်က္ႏွာတြင္ တင္ခဲ့ေသာ္လည္း (၁၈) ဦးသာ ပံုစံ (၁၅) တင္ခဲ့ၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *