(၂၁) ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို စကၤာပူေရာက္ လူအခ်ိဳ႔ရဲ႕ အျမင္မ်ား

Views: 1389

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို စကၤာပူေရာက္ လူအခ်ိဳ႔ရဲ႕ အျမင္မ်ား