Breaking news
mvi_41550

ဥပါဒါန္ (The Attachment) ရုပ္ရွင္ကားၾကီး ပထမေန႔ – စကၤာပူ

Views: 550

စကၤာပူတြင္ လာေရာက္ျပသသည့္ ဥပါဒါန္ (The Attachment) ရုပ္ရွင္ကားၾကီး ပထမေန႔ တြင္ ဒါရိုက္တာ သရုပ္ေဆာင္ မ်ား ရဲ႕ ဖိတ္ေခၚစကားမ်ား နဲ႕ ပရိတ္သတ္မ်ားရဲ႕ ခံစားခ်က္းမ်ား နဲ႕ အားေပးစကားမ်ား။

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *